Zespół wokalny

FermataZespół wokalny „Fermata” rozpoczął swoją działalność w naszej placówce w lutym 2002 roku. Jego założycielem i opiekunem jest p. Małgorzata (na co dzień nauczycielka muzyki i plastyki w Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie). W zajęciach zespołu muzycznego uczestniczą najbardziej uzdolnieni wokalnie uczniowie Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie i są wybierani z grona naszych chórzystów. Zespół liczy kilka osób chcących śpiewać i rozwijać w ten sposób swoje zdolności i umiejętności muzyczne. Cel tych zajęć to przede wszystkim rozbudzanie zamiłowania do śpiewania zespołowego i indywidualnego, oraz kształtowanie potrzeby takiej aktywności w dalszej edukacji. Zajęcia te kształcą więc prawidłową postawę przy śpiewie, oddech i emisję głosu. Dbamy o kulturę głosu ze szczególnym uwzględnieniem dykcji. Nasz repertuar to piosenki współczesne, okolicznościowe, jak też utwory patriotyczne czy kolędy. Zespół wokalny „Fermata” uświetnia śpiewem uroczystości szkolne, występuje na festiwalach, koncertach, festynach, konkursach i innych muzycznych imprezach organizowanych na terenie naszego miasta i nie tylko, gdzie odnosi liczne sukcesy.