StołówkaW Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie funkcjonuje od lat stołówka szkolna. Korzystają z niej zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły.

- Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 1030 do 1330.

- Koszt obiadu dla uczniów wynosi 2,20 zł, dla dorosłych 4,40 zł.

- Obiady w stołówce są pełnopłatne (uczniowie ponoszą koszty), bądź refundowane przez MOPS, GOPS oraz Urząd Miasta w Ciechanowie.