Koło teatralne „Intryga”

Szkolne koło teatralne „Intryga” skupia uczniów, którzy kochają literaturę i pragną pogłębić jej znajomość poprzez własne zaangażowanie emocjonalne oraz działanie.

Przygotowujemy zatem spektakle teatralne oparte na motywach lektur szkolnych jak i programy artystyczne popularyzujące życie i twórczość różnych poetów oraz pisarzy. Bierzemy także udział w różnych konkursach literackich, recytatorskich i przeglądach teatralnych. Aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym, poznajemy ludzi związanych ze sztuką i literaturą.

Zapraszamy zatem wszystkich, którzy zainteresowani są występami na deskach naszego teatru bądź w inny sposób chcą rozwijać swoje zdolności humanistyczno-literackie. Czekamy na tych, którzy chcą się zajmować redagowaniem scenariuszy, programów, tworzeniem reportaży, wykonywaniem scenografii, czy chociażby robieniem zdjęć. „Świat podobny jest do amatorskiego teatru; więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról wyłącznie pierwszych, a odrzucać podrzędne. Każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem” – pisał Bolesław Prus.

Ogólna charakterystyka programu

Nabór do koła teatralnego odbywa się na zasadzie dobrowolności. Uczniowie po wstępnej integracji oraz zdobyciu wiedzy ogólnej z zakresu teatru i funkcjonowania koła mają możliwość wyboru jednej z następujących sekcji:

- Aktorska – uczniowie zdobywają wiedzę i doskonalą umiejętności z zakresu warsztatu pracy aktora, by w przyszłości występować na scenie (tworząc obsadę w wybranym spektaklu).

- Redakcyjno – medialna – uczniowie tworzą scenariusze przedstawień, redagują zaproszenia, programy teatralne, afisze, przygotowują gazetkę, prowadzą kronikę koła, fotografują, tworzą reportaże, zajmują się pisaniem recenzji, artykułów prasowych bądź innych form wypowiedzi.

- Plastyczno – techniczna – uczniowie zajmują się projektowaniem i wykonywaniem scenografii, kostiumów, przygotowują plakaty, gromadzą rekwizyty i obsługują scenę.

- Muzyczna – uczniowie uzdolnieni muzycznie samodzielnie przygotowują muzykę i śpiew do potrzeb spektaklu.

Cele edukacyjne

- Zapoznanie uczniów z treścią i problematyką różnych utworów literackich (także z spoza kanonu lektur obowiązkowych).

- Zdobywanie wiadomości z zakresu teatru, jego historii i struktury.

- Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów w różnych formach, np. scenariuszy przedstawień teatralnych, artykułów prasowych, zaproszeń, recenzji.

- Rozwijanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, modulacji głosu, dykcji, intonacji wpływających na kulturę języka.

- Poznawanie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu działań aktorskich oraz kreowania postaci na scenie.

- Rozwijanie zdolności plastycznych poprzez projektowanie i wykonywanie scenografii, kostiumów, rekwizytów.

- Doskonalenie umiejętności doboru muzyki i śpiewu do potrzeb spektaklu oraz poznawanie warunków udanych prezentacji scenicznych.

- Aktywne uczestnictwo w kulturze poprzez wspólne wyjazdy do teatru oraz przygotowanie imprez o charakterze kulturalnym.

 

ZAPROSZENIE

Aprowizacyją ową wdzięczną zaszczyt sobie czyniąc ogromny, uniżenie prosim wszelaką brać szkolną naszego Prześwietnego Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie im. Komisji Edukacji Narodowej:

J. W. Bakałarzy, Żaków i ich Zacnych Rodziców

na sztuki wyborne piórem rozmaitych pisarzów stworzone.

Onóż komedyje owe znane i smiechu niemało przydające odgrywamy zawsze z wiosną w każdem Roku Pańskim, gdy kur nową siłą ożywiony zwykle na godz. 1800 zapieje. Dzieją się zaś one w najznaczniejszej komnacie naszego gimnazjum, gdzie co dzień z ochotą wielką ćwiczenia cielesne lubo inne swawole ucieszne odprawiamy.

W pas się po staropolsku kłaniając, dufamy, iże Wasze Miłości zawsze rychle k’nam przybieżą, by osobą swoją owe igrce uświetnić, a przy tym i nasze talenta udarzone podziwiać.

Z Bożej łaski
Aktorzy Koła Teatralnego
„Intryga”