Szkolne Koło LOP

Głównym zadaniem jest podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez udział w różnych zadaniach.

Są to następujące działania ekologiczne:
- zbiórka karmy dla bezdomnych psów przebywających w schronisku w
Pawłowie
- zbiórka surowców wtórnych
- udział w akcji „Porządkujemy las”
- udział w rajdach rowerowych
- wyjazdy do Parków Narodowych
- udział w konkursach ekologicznych
- spotkania z ciekawymi ludżmi
- współpraca z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska i
kołami z innych szkół.