Koło Biblijne

Pismo Święte jest jedną z najstarszych ksiąg świata. Jest pierwszą księgą wydaną drukiem. Zostało przetłumaczone na 1549 języków narodowych i dialektów.
Jest wielkim dziełem literackim, do którego odwołują się wciąż niezliczone rzesze artystów, poetów i pisarzy. Jest przede wszystkim księgą wiary dla chrześcijan. Jest żywym słowem Boga.

Koło Biblijne ma za cele:

- zachęcać młodych ludzi – gimnazjalistów do poznawania tej wspaniałej księgi, która jest swoistym „Listem Boga do człowieka”,
- zachęcać do samodzielnej lektury Pisma Świętego – Księgi Życia,
- wspomagać w osobistej refleksji nad tekstami biblijnymi,
- wspierać młodzież w odnajdywaniu w otaczającym ją świecie śladów Bożej miłości,
- ukazywać, jak można żyć dziś, tu i teraz ideałami ewangelicznymi.

Na zajęciach Koła Biblijnego uczniowie mają możliwość przygotowywać się do konkursów religijnych, poszerzać wiadomości dotyczące spraw wiary i życia Kościoła, zawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie.

Serdecznie zapraszam!