Chór szkolny

W naszej szkole od września 2001 roku działa chór szkolny. Celem prowadzonych zajęć jest kształcenie umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej uczniów. Zajęcia te zapoznają uczniów z literaturą muzyczną kompozytorów polskich różnych epok, wyposażają w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewania, kształcą głos i słuch muzyczny młodego człowieka oraz wyrabiają umiejętność artystycznego wykonywania pieśni. Pełnią również funkcję wychowawczą, ponieważ rozwijają uczucia patriotyczne, pogłębiają intelektualny i uczuciowy związek z kulturą narodową, regionalną, środowiskową oraz wdrażają do aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Wspólna praca sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, kształci umiejętność pracy w grupie, uczy odpowiedzialności i dostarcza radości ze wspólnego śpiewania.
Chór w swoim repertuarze posiada pieśni okolicznościowe, kościelne, współczesne. Swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne. Występuje również na imprezach organizowanych poza murami szkoły. Daje koncerty dla społeczności miejskiej w różnych placówkach i kościołach. Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród uczniów naszej szkoły.

Zapraszamy do naszych szeregów uzdolnioną muzycznie młodzież.